Uzbek перевод

ПроектКонтекстСтатусОтправил(а)СодержитЛимит
Исходный текстПереводы
MB
МБ
@size @suffix
@size @suffix
0 sec
0 сек
Cron has been running for more than an hour and is most likely stuck.
Доимий процедураларнинг бажарилиш вақти бтр соатга кўпайди, асосан бу қотиб қолганлигидан далолат беради.
Attempting to re-run cron while it is already running.
Доимий процедураларни (cron) бажариш, улар бажарилаётган вақтида қайта юклаш ўриниши
Cron run completed.
Мунтазам процедураларнинг (cron) бажарилиши тугатилди.
Cron run exceeded the time limit and was aborted.
Мунтазам процедураларнинг (cron) бажарилиши учун берилган вақти ўтиб кетди ва тўхтатилди.
  • 1 byte
  • @count bytes
  • 1 year
  • @count years
  • 1 week
  • @count weeks