Esperanto перевод

ПроектКонтекстСтатусОтправил(а)СодержитЛимит
Исходный текстПереводы
 • 1 day
 • @count days
 • 1 tago
 • @count tagoj
 • @count tagoj
 • 1 hour
 • @count hours
 • 1 horo
 • @count horoj
 • @count horoj
 • 1 min
 • @count min
 • 1 min
 • @count min
 • @count min
 • 1 sec
 • @count sec
 • 1 sek
 • @count sek
 • @count sek
Your MySQL Server is too old. Drupal requires at least MySQL %version.
Via MySQL-servilo estas tro malnova. Drupalo postulas almenaŭ MySQL %version.
Your PostgreSQL Server is too old. Drupal requires at least PostgreSQL %version.
Via PostgreSQL-Servo estas tro malnova. Drupalo postulas almenaŭ PostgreSQL %version.
Your PostgreSQL database is set up with the wrong character encoding (%encoding). It is possible it will not work as expected. It is advised to recreate it with UTF-8/Unicode encoding. More information can be found in the <a href="@url">PostgreSQL documentation</a>.
Via PostgreSQL-datumbazo uzas malĝustan signan enkodigon (%encoding). Ĝi eble ne funckios kiel atendite. Estas konsilinde rekrei ĝin kun UTF-8/Unikodo-enkodigo. Pliaj informoj troviĝas en la <a href="@url">PostgreSQL-dokumentaro</a>.
The directory %directory does not exist.
La direktorio %directory ne ekzistas.
The permissions of directory %directory have been changed to make it writable.
La permesoj de la dosierujo %directory ŝanĝiĝis por ke vi povu konservi en ĝi.
The directory %directory is not writable
Vi ne rajtas konservi en la dosierujo %directory.