Esperanto перевод

ПроектКонтекстСтатусОтправил(а)СодержитЛимит
Исходный текстПереводы
MB
MB
@size @suffix
@size @suffix
0 sec
0 sek
Cron has been running for more than an hour and is most likely stuck.
Cron funkciadis dum pli ol unu horo kaj verŝajne ŝtopiĝis.
Attempting to re-run cron while it is already running.
Provante refunkciigi crom dum ĝi jam funkcias.
Cron run completed.
Cron-laboro finita.
Cron run exceeded the time limit and was aborted.
Cron funkcio daŭris pli longe ol la tempolimo kaj estis ĉesigita.
 • 1 byte
 • @count bytes
 • 1 bajto
 • @count bajtoj
 • @count bajtoj
 • 1 year
 • @count years
 • 1 jaro
 • @count jaroj
 • @count jaroj
 • 1 week
 • @count weeks
 • 1 semajno
 • @count semajnoj
 • @count semajnoj